Εταιρίες

που δραστηριοποιούνται σήμερα στο πάρκο

Amen

Nanotechnology

Artemis aerosurvey

Energy & Environment, ICT

Biophylaxis

Bio

Centaur Analytics

Other

Ecocreta

Energy & Environment

Envionian

Energy & Environment

Eventora

ICT

Fasmatech

Manufacturing

Future Intelligence

ICT

Give

Engineering - Transport

i-matic

Manufacturing

Infitheon

ICT

i-sieve

ICT

Logotech

Services

Nanometrisis

Nanotechnology

Nanoplasmas

Nanotechnology

Novagrica

Energy & Environment

Pleione

Nanotechnology

Plinios

Energy & Environment

protATOnce

Bio

Scienomics

Nanotechnology

Step@Biomaterials

Materials

Up2metric

ICT