Εταιρίες

που δραστηριοποιούνται σήμερα στο πάρκο

Aisthisis Technologies

Microelectronics

Akronic

Microelectronics

Amen

Nanotechnology

Artemis aerosurvey

Energy & Environment, ICT

Bioemtech

Bio

Centaur Analytics

Other

CFN Techniques

Test & Measurement Systems

Ecocreta

Energy & Environment

Eventora

ICT

Fasmatech

Manufacturing

Future Intelligence

ICT

Give

Engineering - Transport

i-matic

Manufacturing

Infitheon

ICT

i-sieve

ICT

Linked Business

Market Intelligence

Logotech

Services

Nanometrisis

Nanotechnology

Nanoplasmas

Nanotechnology

Neest

Energy & Environment

Novagrica

Energy & Environment

Optagon Photonics

Nanotechnology

Pleione

Nanotechnology

Plinios

Energy & Environment

protATOnce

Bio

Scienomics

Nanotechnology

Step@Biomaterials

Materials

Sydnesis

ICT

Up2metric

ICT